Optis

CFO Online

De steun van een toegewijde CFO, ‘Online’ waar het kan, maar naast u wanneer het moet. Bij grote ondernemingen vervullen Financieel Managers (CFO’s) een sleutelrol. Zij tekenen de financiële route uit, denken mee over de koers van de onderneming, bewaken die koers en sturen bij waar nodig. Met CFO Online biedt Optis de oplossing voor ondernemers in het mkb. 

CFO, boekhouder, accountant?

Wat voegt een Financieel Directeur toe aan uw financiële ondersteuning? Boekhouders en accountants kijken naar wat is geweest. De een maakt de balans op, de ander controleert zijn werk. Het is hun doel om de administratie voor het huidige boekjaar optimaal te registreren. 

CFO: financiële routeplanning

Een CFO (Chief Financial Officer) bereidt uw onderneming voor op wat komen gaat. Zijn inbreng is essentieel als u wilt investeren in groei, of wanneer u juist financieel problemen heeft. Hij is onmisbaar wanneer er grote veranderingen aankomen, zoals marktverstorende trends of gebeurtenissen, grote investeringen (onroerend goed, machines, personeel, overnames) of bijv. de verkoop van het bedrijf. Hij bereidt communicatie met geldschieters voor en zit naast u in onderhandeling.

 

1

“If you can’t measure it, you can’t manage it”

De Optis Financieel Consultant gebruikt de cijfers van vandaag als vertrekpunt. Hij richt zijn blik op de toekomst en helpt u om financiële keuzes te maken die op lange termijn gunstig uitpakken. Hij organiseert uw administratie en financiële organisatie, creëert budgetten en hulpmiddelen (‘Dashboard’) om de geplande koers  continu te bewaken.

Wat biedt Optis u?

Is de commitment van een fulltime financieel directeur een brug te ver? Met deze dienst heeft u een ervaren CFO aan uw zijde, die u helpt om uw financiën doelgericht te structureren, inclusief*

  • Periodiek overleg
  • On site wanneer nodig
  • Budget proces opzetten en begeleiden
  • Kasstroom beheer, incl. optimalisatie debiteuren beheer*
  • Jaarrekening opgemaakt
  • Administratief management
  • Kwartaal evaluaties
  • en meer*

Onze werkwijze

Wij geven onafhankelijk advies. Wij verkennen, onderzoeken, (re)organiseren, plannen en budgetteren, meten en sturen met visie. Wij zijn ondernemers in hart en nieren.

Vast bedrag!

Wij komen met u, afhankelijk van de grootte van uw onderneming en de geschatte omvang van de werkzaamheden, een vast bedrag o.b.v. een jaarcontract  overeen. U zult dus nooit verrast worden door een declaratie op basis van een uurtarief maar rekent maandelijks een vast bedrag af. Vanaf € 9.600 per jaar (Excl. BTW)*

* Vraag ons (uiteraard geheel vrijblijvend) wat we voor u kunnen betekenen; wij lichten u deze service graag toe, leggen onze algemene en, voor deze service, specifieke voorwaarden aan u voor en berekenen wat onze ‘CFO Online Service’ voor uw onderneming zou kosten, laat u verrassen!

Onderneem toekomstgericht!

Wat voor het huidige boekjaar gunstig uitpakt, kan u in de toekomst flink dwars zitten. Met uw CFO aan uw zijde, zorgt  u dat uw financiële keuzes aansluiten op uw commerciële doelen.
Bel 0416 365 077 of mail info@optis.nl.